Banja Vrdnik


Sumporasta termalna voda u bazenima banje ima konstantnu temperaturu 32,5°C i ima blagodarno dejstvo na čovečiji organizam.Ona se preporučuje za lečenje svih oblika reumatskih oboljenja, postoperativna i posttreumatska stanja lokomotornog aparata i kičmenog stuba, oboljenja perifernog centralnog motornog neurona, bolni sindromi, rekovalescentna stanja, respiratorna i ginekološka oboljenja, migrenozna stanja, sportske povrede i opšte kondicioniranje organizma.

Danas Specijalna bolnica za rehabilitaciju TERMAL ,koja se nalazi jedan kilometar od naših apartmana, raspolaže savremenom opremom, timom lekara specijalista fizijatara i akupunkturologa. http://www.termal-vrdnik.com/o_nama.html

Unutrasnji bazen hotel Termal Bazen hotel Termal Spoljasnji bazenBanja Vrdnik je poznata i po velikoj koncentraciji ozona i kiseonika u vazduhu i po odsustvu zagađivača.Ona je stoga i proglašena vazdušnom banjom.
Raznovrsnost biljnih vrsta daje ovoj banji dodatni šarm i bajkovitost.
Banja Vrdnik je mesto u Vojvodini sa najvećim brojem sunčanih dana u godini.